NTI CADcenter Konsulenttjenester fra NTI CADcenter

Konsulenttjenester

Vår kjernekompetanse er utvikling, implementering og support på systemer

NTI CADcenter har en stab av medarbeidere som er spesialister på ulike områder, og som samtidig har dybdekunnskap om CAD. Deres faglige bakgrunn er typisk arkitekt-, ingeniør- eller konstruktørutdannelse med praktisk erfaring gjennom mange års ansettelse i disse bransjene. Våre systemkonsulenter synes det er spennende og utfordrende at ingen av våre kunder er like. Det betyr at vi kan tiltrekke oss de dyktigste konsulentene fordi de stadig får nye utfordringer.

Vår erfaring er at vi oppnår best resultat når vi inngår i et tett samarbeid med våre kunder. På den måten blir vi svært godt kjent med kundenes organisasjon, prioriteringer og verdier og kan slik tilpasse implementeringsprosessen til kundenes organisasjon. Vi tilbyr selvfølgelig også å utføre en eller flere av fasene i implementeringsforløpet som en separat ytelse.

Analyse

De fleste selskaper som anvender CAD kan få et stort utbytte av en optimeringsprosess i konstruksjonsarbeidet. Vi finner flaskehalser og ineffektivitet i firmaets CAD-produksjon, og kommer med forslag til hva som skal til for å optimere/justere de aktuelle områdene. Gjennom dette vil produksjonsforløpet optimeres.

NTI CADcenter kan tilby en profesjonell analysefase av bedriften med intervju, produksjonsgjennomgang og møte. Resultatet av denne analysen blir en rapport med beskrivelse av den nåværende situasjonen og en anbefaling på hva som kan gjøres for å optimere/justere CAD-produksjonen. Analysen kan være generelt på hele CAD-produksjonen, eller den kan være målrettet innenfor f.eks. konstruksjonsforløp, etterutdanning, hardware/software, dokumenthåndtering osv.

Rådgivning

NTI CADcenters CAD-konsulenter har stor erfaring med implementering av CAD-løsninger. Derfor vil de ved dialog/intervju eller eventuelt føranalyse kunne avdekke firmaets ønsker og behov. Til sist vil de gi et tilbud på en egnet løsning og eventuelt implementering av firmaets CAD-strategi.

Installasjon

Ønsket hardware settes sammen (harddisk, lydkort, nettkort osv.). Operativsystem installeres, oppkobling til nettverk, internett, extranett og intranett. Installasjon av ønskede programmer og samspillet mellom disse. Installasjon dekker også en individuell konfigurasjon av alle de installerte delene.

Konfigurasjon

En standardinstallasjon av software eller hardware vil ikke alltid være optimal. Ofte kan en konfigurasjon av de enkelte deler gi en bedre ytelse eller brukervennlighet. NTI CADcenters konsulenter har hele tiden oversikt over hvilken konfigurasjon som er den mest optimale for de mange ulike løsningsmulighetene.

Tilpasning

Det er ikke unormalt at noen av CAD-systemets rutiner kan ta urimelig lang tid. Disse rutinene kan optimeres vesentlig ved en tilpasning slik at resultatet blir en betydelig økning av produktiviteten og en stor lettelse i hverdagen for brukeren. Spesialtilpasning kan være mange ting – f.eks. spesielle rutiner, tittelfelt, oppsett av print/plott-rutiner, overføring av stykklister til administrativt system, integrasjon med databaser eller regneark, utveksling av data med andre systemer med mer.

Kontakt oss – så finner vi den optimale løsningen for deg!Kontakt oss knapp