NTI CADcenter Data Management

Data Management

Det genereres mye informasjon i forbindelse med utvikling og produksjon av produktene. Denne informasjonen om produktene og deres sammensetning er det behov for mange steder i din bedrift.

Produksjon skal vite hvilke deler som skal inngå i sammenstillingen, innkjøp skal vite når og hvor mye som skal kjøpes av en komponent. Ettermarked og service skal vite hvilke reservedeler som er planlagt.

Den informasjonen skal være lett tilgjengelig. Norske industribedrifter bruker mange årsverk bare på å lete etter riktig informasjon. Ivareta all informasjon som er knyttet til produktene, det medfører høyere effektivitet i det daglige arbeidet, ikke bare hos de som lager data, men også hos de som skal bruke data.

Kontakt oss i dag for å høre mer om Data ManagementKontakt oss knapp