NTI CADcenter BIM - Uttrykk din designvisjon og få mer effektiv prosjektlevering

BIM og ÅpenBIM

BIM og ÅpenBIM har blitt en naturlig del av vår hverdag. Utviklingen er kontinuerlig og kravene til ÅpenBIM/IFC er formalisert blant annet i NS 8360. Vi i NTI CADcenter har fulgt utviklingen tett gjennom mange år. Vi kan gi råd på et overordnet nivå eller være med ned i detaljene, enten det er snakk om verktøy og modeller eller den overordnede prosessen.

BIM i praksis – Gjennom våre introduksjonskurs til BIM og tverrfaglig samhandling gir vi et godt grunnlag for både prosjekterende og prosjektledere til å lykkes med ÅpenBIM i sine prosjekter.

NS 8360 og Tverrfaglig Merkesystem stiller krav til kompetanse og løsninger. Med våre løsninger som blant andre Classify, NTItools, MagiCAD og Solibri Model Checker, sammen med vår erfaring og kunnskap, kan vi raskt gjøre deg i stand til å kunne levere strukturerte modeller som tilfredsstiller de strengeste kravene.

ÅpenBIM for arkitekter – er et konsept som bygger på årelang erfaring kombinert med oppdatert kjennskap til både ÅpenBIM-krav, programvare/løsninger og metoder. Konseptet kan naturligvis tilpasses det enkelte prosjekt og/eller den enkelte kunde.

Konseptet kombinerer metode, programvare/løsninger og brukerne som skal levere prosjektene. Sammen gjennomgår vi så tidlig som mulig BIM-manualer og de formelle krav til prosjektet, samt vurderer kompleksiteten av prosjektet.

For et konkurranseprosjekt blir fokuset BIM-krav og det å berike modellen til et hensiktsmessig nivå. I et etablert oppdrag der arkitekten inngår som en del av en prosjekteringsgruppe kommer samhandlingen med de andre fagene inn som en vesentlig del av oppgaven som skal løses.

Vi kan tilby følgende roller i prosjektene:

  • BIM-hjuletBIM-rådgiver – Overordnet tolkning og konsekvenser av ÅpenBIM-krav og BIM-manualer – rådgiver og deltaker i møter med oppdragsgiver
  • BIM-floorwalker – Samarbeid og veiledning med brukerne i prosjektet i det daglige – Best Practice arbeidsgrupper
  • BIM-konsulent – Implementering av ny programvare/løsninger i prosjekter – oppstart, struktur, leveranse

 

Building Information Modeling (BIM)

Få uttrykt din designvisjon og en mer effektiv prosjektlevering

Autodesk Building Information Modeling (BIM)-løsninger til byggeprosjekter gir alle involverte en tydelig, forståelig og handlingsrettet innsikt gjennom hele bygningens livssyklus. Autodesks BIM-løsninger til bygningsdesign hjelper deg med å:

  • Få bedre prosjektforståelse og beslutningsgrunnlag
  • Dele og bruke de samme dataene gjennom hele prosjektets livssyklus
  • Reagere raskt på endringer ved hjelp av prosesser som er bedre og raskere
  • Levere prosjekter i henhold til ÅpenBIM-krav

Autodesks bransjeløsning for byggenæringen er en omfattende portefølje av byggløsninger som understøtter BIM- og CAD-baserte arbeidsprosesser og som dermed gjør arkitekter, ingeniører og entreprenører i stand til å designe, simulere, visualisere og konstruere bedre bygninger.

Åpne programmeringsgrensesnitt gjør at leverandører som NTI CADcenter og andre kan tilby plugins og applikasjoner spesielt tilpasset lokale krav og behov for ditt fag og dine prosjekter.

FOMBHvorfor velge Autodesk BIM-løsninger?

  • Avansert teknologi til design, visualisering, simulering og koordinering.
  • Omfattende arbeidsprosessløsninger med interoperabilitet for å bevare datapålitelighet og understøtte større effektivitet.
  • Være klar for omstillinger i form a PC’er, Cloud-tjenester, internett og mobile plattformer i en omkostningseffektiv pakkeløsning for å imøtekomme de skiftende prosjektbehov.

Kontakt oss knappKontakt oss i dag for å høre nærmere om de mange fordelene ved Autodesk-software for BIM