NTI CADcenter ISY CAD Rebar for Revit - NTI CADcenter

ISY CAD Rebar for Revit

NTI CADcenter, NoIS

ISY CAD Rebar er en kraftfull armeringsløsning fullt integrert inne i Autodesk Revit. I tillegg til å produsere 2D-armeringstegning kan ISY CAD Rebar produsere bøyelister i de formatene som ønskes, samt lage symbolsk armering fra Revit Structures 3D-armering.

Med Rebar for Revit sikrer man:

 • Armeringsløsning i samme program som man modellerer
 • Korrekt mengdeberegning av armering
 • Brukervennlig og intuitivt verktøy

Egenskaper
Å bestemme egenskapene til armeringen er svært enkelt. Velg posnummer, bøyeform, lengder og andre innstillinger fra en intuitiv dialogboks. Selvsagt vil informasjon fra eksisterende posnummer bli gjenbrukt.

Armering i 2D
Plasser ut armering i Revit med få tastetrykk.

 • Rundt 30 bøyeformer er innebygget, samt 1 brukerdefinert bøyeform
 • Legg til tekst til elementene
 • Bestem tekst, farger og linjestil i oppsett for ditt firma

Automatiske bøyelister

 • Eksporter bøyeliste til Word eller PDF
 • Automatisk summasjonsliste for total mengde armering sortert på posnummer
 • Generer bøyeliste for
  • hvert view
  • hver konstruksjonsdel
  • eller hele modellen

ISY CAD Rebar har også mulighet for å:

 • Armere i oppriss
 • Plassere løpemeter armering
 • Bruke Revits 3D-armering som underlag for bøyeliste.

Når alt er samlet i ett program, vil feilkilder minimeres og effektiviteten øke.
ISY CAD Rebar har støtte for armering for både Norge, Sverige og Island.

Eksport
Armering kan enkelt eksporteres til

 • Celsa Steel Service (XML-format)
 • BVBS (AMS-format)

Egne tilpasninger
Rebar kan enkelt tilpasses ditt firma eller prosjekt:

 • Enkel endring av linjetype, farge og tekst via oppsettfiler
 • Enkel template-modifisering i Word
 • Enkel distribusjon til alle brukere

Oppriss
Armering kan også enkelt tegnes ut i oppriss i eget «detail view».

3D-armering
3D-armering fra Revit kan brukes som underlag for bøyelister og mengdeberegning i ISY CAD Rebar.

For mer informasjon om ISY CAD Rebar for Revit, kontakt:
Hans Olav Michelsen på e-post: ham@nticad.no eller telefon: 916 30 941

 

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no