NTI CADcenter AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D

Autodesk

Utgangspunktet for AutoCAD Plant 3D er den populære plattformen Autodesk AutoCAD, og fordi brukergrensesnittet er intuitivt og funksjonene bygger på standard AutoCAD vil alle som er vant til å arbeide med AutoCAD eller AutoCAD LT kunne komme i gang med å lage diagrammer og flytdiagrammer, samt 3D rørmodeller umiddelbart.

Når de daglige arbeidsoppgavene effektiviseres øker produktiviteten fordi tegnerne har direkte adgang til symbolbiblioteket og den underliggende databasen under arbeidet. Det blir enkelt å tegne, redigere og trekke ut de nødvendige rapporter og lister fra systemet. P&ID-delen av prosjektet kjører bedre og kan avsluttes tidligere enn ellers.

Med AutoCAD Plant 3D effektiviseres de daglige arbeidsoppgavene, og produktiviteten øker når designere har direkte adgang til kataloger og spesifikasjoner inneholdende de riktige komponenter og den underliggende databasen under arbeidet. Programmet inneholder tre hovedelementer: komplett P&ID-modul, 3D layout- og rørdesign samt ISOmetrics modul for automatisk generering av isometriske tegninger.

Prosessingeniørene kommer raskt i gang med designarbeidet i AutoCAD Plant3D. Brukergrensesnittet er intuitivt, og funksjonene bygger på standardene fra AutoCAD. Derfor vil mange ingeniører, konstruktører og tekniske tegnere være fortrolige med programmet helt fra starten av. Dog vil det være en fordel å ha kjennskap til 3D-arbeid i AutoCAD.

Brukervennlig og tidsbesparende
AutoCAD P&ID er utviklet spesielt for P&ID-designere, konstruktører og tekniske tegnere, og det gjør det derfor mulig å utarbeide, arbeide med og revidere P&ID-tegninger raskere. Funksjoner som P&ID-symbolbiblioteker, hvor symbolene kan redigeres samt dynamiske prosesslinjer og komponenter der egenskapene fastholdes og designerens intensjoner registreres, er med på å forenkle mange av de kompliserte oppgavene som skal utføres hver dag.

AutoCAD Plant 3D er utviklet spesielt for rørdesignere og konstruktører, og det gjør det derfor mulig å utarbeide, utarbeide og revidere 3D rørmodeller raskere. Tilknytning til spesifikasjoner som inneholder de riktige komponenter gir et spesifikasjonsdrevet designverktøy med mulighet for å knytte P&ID-informasjon til 3D-rør og komponenter, hvor egenskapene fastholdes og designerens intensjoner registreres, er med på å forenkle mange av de kompliserte oppgavene som skal utføres hver dag.

Enkel adgang til nøyaktige opplysninger
AutoCAD Plant 3D er med på å sikre integriteten i de tekniske opplysningene gjennom hele forløpet etterhvert som designet endres, og prosessen utarbeides. Den allsidige datastyringsfunksjonen, Data Manager, støtter rapportering underveis i prosessen samt ekstern redigering av komponentinformasjon og rapportering i flere format, slik at det er enkelt å redigere, sortere, filtrere og eksportere opplysninger gjennom hele forløpet.

Styring av 3D-komponenter
Gjennom «Spesifikasjons- og Katalog Editoren» styres hvilke standarder som det arbeides med i 3D-rørdelen. Her bestemmes hvilke størrelser, trykk-klasser og komponentgrupper det er adgang til.

Rapportering
Gjennom «Rapport Creator» kan det trekkes ut utskriftvennlige rapporter sammensatt med data fra P&ID / Plant 3D databasen, designet akkurat slik man ønsker det. Rapportene leveres i forskjellige formater, f.eks. PDF, XLS, CSV.

 

 

 

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no