NTI CADcenter AutoCAD Civil 3D - en løsning for BIM

AutoCAD Civil 3D

Autodesk

Modeller i 3D med programvare for tegning av infrastruktur

Bruk AutoCAD® Civil 3D® – en design- og dokumentasjonsløsning for infrastruktur som støtter arbeidsflyt innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Lever bedre prosjekter, oppretthold mer konsistente data og reager raskere på endringer. Vis byggeteknikkvideoer og -bilder for AutoCAD® Civil 3D®-programvaren. Disse verktøyene støtter BIM-prosesser og bidrar til å redusere tiden det tar å tegne, analysere og implementere endringer. Automatiser tidkrevende arbeidsoppgaver for å effektivisere arbeidsflyten i prosjektet. Opprett, organiser og del prosjektinformasjon enkelt med både Vault Professional og AutoCAD Civil 3D.

AutoCAD Civil 3D er beregnet for bygningsingeniører, konstruktører, tekniske tegnere, designere og teknikere som arbeider med transport-, byggemodnings- og vannprosjekter. Bevar koordinasjonen og undersøk forskjellige design- og konstruksjonsalternativer, analysér prosjektets funksjon og utarbeid konsistente konstruksjonsbeskrivelser av høy kvalitet – alt sammen i det velkjente AutoCAD-miljøet.

  • 3D-modellbasert design – utfør raskere designgjentagelser med et intelligent 3D-modellbasert program, som  dynamisk oppdaterer tilknyttede designelementer, når noe endres
  • Designverktøy – utform kryss, rundkjøringer og veimodeller, parseller, rørføring og hellinger med spesifikke verktøy og designstandarder, som kan brukerdefineres
  • Geospatial funksjonalitet – utnytt geospatiale data, bl.a. LiDAR, og utfør analyser, så eksisterende forhold lettere kan vurderes
  • Hydrologi og hydraulikk – utfør analyser av avløps- og kloakkrør
  • Optimer materialforbruket – arbeid med jordmengder og utfør materialflyttinger
  • Visualisering – utfør interaktive 3D-simuleringer og -visualiseringer, så det blir lettere å evaluere prosjektets fremskritt og videreformidle intensjonene bak designet

 

 

Vil du bli bedre i AutoCAD Civil 3D?

NTI CADcenter tilbyr et stort utvalg kurs og workshops, hvorav følgende kurs kan være interessante for deg:

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no