NTI CADcenter Siste frist er 31. juli... Autodesk endrer sin lisensmodell - les hva dette vil medføre for deg - NTI CADcenter

Siste frist er 31. juli… Autodesk endrer sin lisensmodell – les hva dette vil medføre for deg

26. mai - 2016

Autodesk endrer fra 1. august 2016 lisensmodellen fra kjøp til abonnement. Endringen er allerede gjennomført med enkeltprodukter og det er alle Design Suiter som nå skal over til abonnements-modell 1. august 2016.

Hva innebærer dette?

Abonnement medfører at første års investering blir lavere, dere abonnerer på lisensen i stedet for å kjøpe den. Vi ser typisk en tidshorisont på tre til fem år før dere betaler mer for å abonnere på en lisens i stedet for å kjøpe den.

Fordelen med en slik løsning er selvsagt at dere står mye friere til å skalere opp eller ned og også til å skifte fra AutoCAD til Revit eller Inventor, alt avhengig av hvilke behov dere måtte ha til enhver tid.

En stor del av våre kunder har det vi kaller for en Design Suite, det vil si en sammensetning av produkter innen et fagområde. For eksempel Building Design Suite eller Product Design Suite. Disse Design Suitene kan fortsatt kjøpes som eide lisenser frem til 22. juli som er vår dato for å kunne håndtere bestillingen innen siste frist.

Mange av dere har kjøpte lisenser med vedlikeholdsavtale som ikke berøres av endringen i lisensmodellen, det er først ved behov for nye lisenser etter 1. august at endringen får konsekvenser. Det er derfor viktig å vurdere hvilke behov dere har fremover og planlegge deretter.

Hva bør dere vurdere? Her presenterer vi tre ulike scenarier:

Har du et enkeltprodukt med vedlikeholdsavtale og du vet at det blir behov for f.eks. Inventor eller Revit programvare fremover bør oppgradering absolutt vurderes nå. Det er betydelig lavere årlig kostnad med kjøpt lisens og vedlikeholdsavtale kontra abonnementsavtale.
Oppgradering av eksisterende enkeltlisens til Design Suite koster fra kr. 18 500,-.

Vet du at dere vil få behov for flere permanente Design Suite lisenser (lisenser slik du kjenner dem i dag) i en tidshorisont ut over fire år, så anbefaler vi at dere kjøper dette i god tid før 22. juli. Årsaken til dette er at en abonnements lisens har en høyere årlige kostnad og etter fire år blir denne vesentlig dyrere å bruke enn en permanent lisens (lisens på gamle måten). Flere av våre kunder med lang horisont, og et større lisensbehov, har allerede kjøpt lisenser for å sikre seg mot denne endringen.

Dette sikrer en enhetlig installasjon og forenklet drift. Flerbruker abonnements-lisenser vil bli dyre og vi vet ikke helt hvor godt det i praksis vil fungere flytende i et nettverk sammen med «evigvarende lisenser».

Hvis dere har vedlikeholdsavtale på enbrukerlisenser (tidligere singel) i dag bør dere vurdere og konvertere disse til flerbrukerlisenser (tidligere nettverk). Årsaken til dette er at enbruker- og flerbrukerlisenser har samme pris når dere har en vedlikeholdsavtale.

Dette gjelder ikke for de abonnements-løsningene Autodesk nå kommer med. Der vil en flerbrukerlisens koste mellom 30-50% mer enn en enbrukerlisens. De eksisterende enbrukerlisensene får derfor en mye større verdi hvis de konverteres innen 22. juli (flere kan få tilgang til programvaren).

Fra og med 1. august 2016 lanserer Autodesk tre ulike bransjeløsninger (Industry Collections) som gir deg en ny form for tilgang til den Autodesk-programvaren du trenger – enkelt, bekvemt og til en rimelig pris. Les mer om bransjeløsningene her

Ta kontakt med Kundesenteret på e-post: salg@nticad.no eller 483 04 400

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no