NTI CADcenter Industri & Design - NTI CADcenter

Industri & Design

Når innovasjon teller

Våre kunder jobber i alle bransjer og over hele verden. Krav til innovative produkter og lønnsomme prosjekter krever effektive design- og engineeringsløsninger. Deres hverdag er utfordrende og forventninger fra markedet om nye og billigere produkter og teknologi stiller store krav når det gjelder designoptimering og forenklet håndtering av produktdata, i alt fra salg til konstruksjon, produksjon og ettermarkedstjenester.

Avgjørende for konkurransedyktige industriprodukter

Digital Prototyping er metoden som fremover blir helt avgjørende for å kunne utvikle konkurransedyktige industriprodukter. Digital Prototyping gjør det mulig å modellere, analysere og simulere komplette digitale 3D-prototyper. Man kan utvikle produkter langt raskere og luke ut feil tidlig i designstadiet, før produktene settes i kostbar produksjon. Ikke bare det, de samme 3D-modellene kan også brukes som maskin- og innkjøpsunderlag til produksjonen, og i salgs- og service-øyemed i produktpresentasjoner og dokumentasjon, allerede før produktene er produsert. Med virkelighetsnære, digitale prototyper kan man selge produkter allerede på designstadiet.

NTI CADcenter har mange års erfaring innen Digital Prototyping, 3D-modelleringssystem, analyse- og simuleringsverktøy og datahåndtering. Vi kjenner bransjene og deres utfordringer og kan anbefale fornuftige metoder rundt design og datahåndtering som er basert på best practice. Vår erfaring har kommet store og små industrikunder til gode – bedrifter innen mekanisk industri, olje/offshore, skipsindustrien, møbelindustrien og prosessindustrien m.fl.

Industribedrifter som TTS, Kongsberg Oil & Gas Technologies, Kongsberg Maritime, TCO, OptimarStette, Mento ServiceBrammer, Fosstech, Nautilus Subsea og Sub Sea Services har valgt NTI CADcenter som sin systemleverandør. Våre brukere finnes blant konstruktørene i mekaniske verksteder, i prosjektavdelingen til konsulentbedriftene, i konstruksjonsavdelingen til store industribedrifter og den trendrettede industridesigneren som er opptatt av form og funksjon.

Årelang erfaring

Våre konsulenter og kursinstruktører har i tillegg til spisskompetanse på verktøyteknologien, årelang fagteknisk erfaring innen mekanisk konstruksjon, industridesign, elektro, prosessanlegg, og mer. Det kommer kundene til gode både i direkte brukeroppdrag og i ulike brukerfora lokalt og nasjonalt. NTI CADcenter er en aktiv pådriver på alle plan og sørger for at resultatene kommer kundene til gode.