NTI CADcenter Lasersamarbeid for digitale bygg - NTI CADcenter

Lasersamarbeid for digitale bygg

30. mai - 2017
Geoplan 3D og NTI CADcenter skal sammen gjøre det enklere å digitalisere bygg.

Vedlikehold, rehabilitering og ombygginger blir raskere og billigere med laserscannede digitale tvillinger.

Det finnes et gap mellom de som digitaliserer byggeprosjektene, og de som fortsatt ikke har tatt innover seg hvor raskt samfunnet endrer seg. Selv om digitaliseringen fornyer og forbedrer i raskt tempo, er mange prosesser rundt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) fortsatt unødvendig kompliserte fordi det ikke foreligger digitale modeller.

– Dette digitale etterslepet gir ombygginger og rehabiliteringer som er dyrere og mer tidkrevende enn de bør være. Med digitale modeller er det enklere og raskere å gjennomføre alle typer endringer i et bygg, med høyere kvalitet og større presisjon, sier NTI CADcenters leder, Halvor Jensen.

Selskapet inngår nå et tett samarbeid med Geoplan 3D. Det skal hjelpe kundene å enkelt skape digitale modeller av bygg som automatisk importeres til avanserte programvareløsninger. De som prosjekterer sparer tid og penger, og planleggingen tilføres høyere kvalitet og større presisjon.

Scanning av Urnes Stavkirke - Geoplan 3D, Lasersamarbeid

Scanning av Urnes Stavkirke – Geoplan 3D

Digitale modeller

– Det er hårete mål, men alle norske bygg bør foreligge i digitale modeller. For å komme dit bør vi vekk fra todimensjonalitet og papirtegninger. Det behøves en kollektiv holdningsendring i hele bransjen, og heldigvis går offentlig sektor i front, sier Tor Arne Haugen, daglig leder i Geoplan 3D.

Geoplan 3Ds løsninger lager punktskyer ved å skanne bygget med laser. Dette gir modeller med millimeterpresisjon som føres over i programvareløsninger fra NTI CADcenter. Scanningsprosessen tar kun noen uker. Målgruppen er alle som ønsker å jobbe smartere, og da særlig arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggeiere, og de som har ansvar for FDVU.

Eksempel på modell av Nationaltheateret - Geoplan 3D, Lasersamarbeid

Eksempel på modell av Nationaltheateret – Geoplan 3D

– Fullverdige BIM-modeller gir kunnskap om alle detaljer av bygget. Beslutninger rundt rehabiliteringer og ombygninger fattes på innsikt og kunnskap, ikke basert på antagelser og kostbare utredninger, sier Haugen.

– Fremtidens fagspesialister arver våre analoge synder. Strakstiltak er viktig for å redusere gremmelser over dagens praksis. Vi flytter bygg fra steinalderen til å være fremtidsklare på bare noen uker, sier Jensen.

Selskapene skal gjennomføre mange opplæringsaktiviteter gjennom sommeren og høsten. De vil drive med kunnskapsspredning og arrangere kostnadsfrie seminarer for bransjen. De første seminarene ble arrangert på Lillehammer 24. mai, Hamar 22. juni og Gjøvik 31. august.

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no