NTI CADcenter Velkommen til nytt Revit ERFA-møte i Bergen - NTI CADcenter

Velkommen til nytt Revit ERFA-møte i Bergen

Verden er i endring og dette utfordrer også i stadig større grad norsk byggenæring. Alt skal skapes raskere, bedre, billigere og smartere. Med andre ord: En umulig oppgave uten nye verktøy, bedre samhandling og sist, men ikke minst, tydelige føringer og vilje til endring.

Til tross for mye snakk om BIM og samhandling de senere årene har byggenæringen fortsatt en lang vei å gå for å utnytte mulighetene og øke kvalitet og effektivitet i alle ledd. Vi ser mange gode enkelteksempler på utnyttelse av teknologi og nye muligheter, men betydelige endringer i kontraktsformer, byggherrekrav og overordnede føringer må til for å løfte hele næringen og for å få til et taktskifte.

Ha med dette som bakteppe når vi stuper inn i verktøyene og detaljene. Vær med oss når vi forsøker å hele tiden ha et blikk på de overordnede prosessene selv om vi i ERFA-formatet i stor grad fortsatt fokuserer på enkeltverktøyene.

Bli med på ERFA-møte – for inspirasjon og nye tips eller for å diskutere dine erfaringer med andre. Velkommen!


AGENDA

08:30 Registrering og kaffe

09:00-09:15 Velkommen – generell informasjon og gjennomgang av agendaen
– Ove Hjelle, NTI CADcenter

09:15-09:30 BIM- og byggeprosessen
– Pål-Aksel Sletteng, NTI CADcenter

09:30-10:30 Autodesk nyheter 2018 – Palle tar oss igjennom en presentasjon av nyheter i 2018-porteføljen
– Palle Bisgaard, Future Group

10:30-11:00 Effektiv og brukervennlig samhandling i Revit-prosjekter – Autodesk Collaboration for Revit/BIM 360 Team
– Simen Kyrkjebø og Helge Gulliksen, NTI CADcenter

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Smart BCF samhandling med bimsync og NTItools – bimsync som «BCF-server»
– Ketil Edvardsen, NTI CADcenter

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:30 Solibri Model Checker og i-en i BIM – ta klassifiseringen av BIM/IFC modellene på alvor
– Ketil Edvardsen, NTI CADcenter

13:30-14:00 Hvordan utnytte Virtual reality (VR) i prosjekteringen  – Enscape og Revit Live
– Ketil Edvardsen, NTI CADcenter

14:00-14:15 Pause

14:15-15:30 Breakouts – vi deler oss etter fag og interesser – se noen smakebiter av innholdet nedenfor

ARKITEKTRIBRIE/RIVEntreprenør og byggherre
 • Skissefase med Autodesk FormIT
 • Tips og triks i Revit og NTItools
 • Riktig bruk av Parametere i Revit
 • IFC og koordinater
 • Revit – åpen diskusjon
 • 3D armering i Revit, med og uten ISY CAD Rebar
 • Armering uten tegninger?
 • Detaljering av knutepunkter i stål
 • Tips og triks i Revit og NTItools
 • Nyheter i MagiCAD for Revit
 • Nyheter i Revit
 • Tips og triks i MagiCAD/NTItools
 • Dialog om forbedringer og funksjonalitet
 • Byggherrens krav til BIM og informasjon
 • Entreprenørens krav til BIM og informasjon
 • VDC/4D-planlegging med Synchro

Du møter:

Helge Gulliksen, Senior systemkonsulent bygg/BIM

Helge Gulliksen

Simen Friis Kykjebø. VDC/BIM Rådgiver | Byggingeniør

Simen Friis Kykjebø

teresa-low

Teresa Valdemarsson

Ketil Edvardsen, NTI CADcenter AS

Ketil Edvardsen

PAS

Pål-Aksel Sletteng

Palle Bisgaard, Future Group

Palle Bisgaard

Ove Hjelle

Ove Hjelle

Harald Forthun

Harald Forthun


Tid og sted:

24. mai i BergenScandic Neptun

Arrangementet er gratis. Vi må ha din påmelding innen 22. mai.

Dato og sted

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no