NTI CADcenter Seminar - Fremtidens byggeplass - papirløst? - NTI CADcenter

Seminar – Fremtidens byggeplass – papirløst?

Bygg bedre og mer effektivt med nye og moderne hjelpemidler

Ny teknologi vil endre måten mange kommuniserer og jobber på. Byggebransjen er intet unntak. Mobiler og nettbrett er noe alle kan forholde seg til. Digital informasjon gir også en helt annen mulighet til å lære av tidligere feil for å redusere sannsynligheten for nye. Vi tror at du kan bygge bedre og mer med samme administrasjon ved å ta i bruk nye moderne hjelpemidler.

Myndighetene er svært opptatt av arbeidet med å sikre seriøsitet i byggenæringen. Som arbeidsgiver i byggebransjen oppleves det stadig økende krav til HMS og samtidig stort press på gjennomføringen av byggeprosjektene.

Derfor er det viktig å se på mulighetene som finnes ved å optimalisere dokumentasjonen i alle ledd. Når man får alle data direkte inn på PC, vil man raskt kunne gjøre nødvendige endringer, rette avvik og rapportere til byggherren eller myndigheter.

Sett av datoen 9. mai og lær mer om hvordan du kan utnytte de mulighetene som finnes og hvordan du gjør all viktig informasjon tilgjengelig digitalt.

AGENDA:

09:00-09:15 Velkommen – Pål-Aksel Sletteng, NTI CADcenter

09:15-10:30 Den papirløse byggeplass, Vamma Kraftverk – Kristoffer Bugge Spenderup, Norconsult og Inge Handagard, AF-gruppen

10:30-10:50 Kaffe

10:50-11:30 LEAN Construction – Roar Fosse, Skanska

11:30-11:50 Kort intro til BIM 360-produktene – Autodesk

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:30 Demo Classify og Solibri – Ketil Edvardsen, NTI CADcenter AS

13:30-14:20 Demo av BIM 360 Field og Glue – Morten Strandgaard, NTI CADcenter A/S

14:20-14:45 Kaffe

14:45-15:20 Demo av Synchro – Stian M. Hanssen, NTI CADcenter AS

15:25-15:50 Demo av Building OPS – Autodesk

15:50-16:10 Demo av Mdoc FM – Halvor Jensen, NTI FMsystems AS

16:10-16:15 Takk for i dag – Pål-Aksel Sletteng, NTI CADcenter

Dato og sted

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no