NTI CADcenter Prosjekterer du tekniske fag? Da er seminaret 14. september noe for deg! - NTI CADcenter

Prosjekterer du tekniske fag? Da er seminaret 14. september noe for deg!

BIM for tekniske fag – Revit og MagiCAD

Vi har tradisjonen tro, gleden av å invitere til en dag med fokus på prosjektering av tekniske fag. Om du bare så smått har startet å tenke på at du vil tegne og modellere i 3D og BIM, eller om du er en erfaren bruker av Revit og MagiCAD, så vil dagen inneholde relevante temaer for deg.

Arbeidsmetodikk i Revit, MagiCAD for Revit og NTItools er hovedfokus og så vil vi vise ytterligere effektiviserende løsninger. Vi tar for oss El-installasjon, Ventilasjon, Rør, Sprinkler, Beregninger og mye mer.

magicadrevit2018magicloud

For deler av dagen tilbyr vi parallelle sesjoner delt inn etter både fag og erfaring og det blir dermed noe for ethvert behov.*

Agenda:

0830 Kaffe og registrering

0900 Velkommen

0920 MagiCAD nyheter og utvikling – Mikael Ekenberg, produktansvarlig for MagiCAD for Revit hos Progman Oy, introduserer de siste nyhetene i MagiCAD for Revit og informerer om fremtidige planer og mål for MagiCAD. Han tar gjerne også en dialog om dine ønsker og innspill.

1000 Effektiv samhandling i Revit med BCF – via NTItools og bimsync – Ketil Edvardsen, NTI CADcenter

Kommunikasjon i et BIM prosjekt har alltid vært viktig. Nå kan man kommunisere på tvers av fag og samarbeidspartnere direkte fra Revit. Kommunikasjon mellom to Revit brukere, mellom Revit og Solibri eller direkte til telefon eller iPad med modellen som utgangspunkt.

1020 Pause

1035 Autodesk BIM 360 Collaboration for Revit – skybasert løsning for worksharing i Revit – Finn Aalhus og Teresa Valdemarsson, NTI CADcenter
Hvordan fungerer BIM 360 Collaboration i praksis der alle Revit-brukerne jobber mot en felles modell i skyen.

1055 Beste praksis for å involvere våre konsulenter i prosjekter – Trine Lise Folvik, Sweco og Teresa Valdemarsson, NTI CADcenter

Man kan tape fryktelig mye penger i prosjektene hvis man ikke har god nok Revit-kompetanse. Kursene betaler seg med en gang, og med jevnlig oppfølging i etterkant er veien til interne superbrukere kort – Trine Lise Folvik, Sweco

1110 Avansert bruk av MagiCAD beregninger på Campus Ås – Stian Østvold Ingvaldsen, BIM-ansvarlig i Erichsen & Horgen og Trond Engebråten, NTI CADcenter
Stian og Trond vil snakke om sine erfaringer med MagiCAD og beregninger i et krevende prosjekt

1145    Lunsj og stands
– Besøk våre stands med Oculus Rift, Microsoft Hololens, Synchro og bimsync, og bruk tiden til erfaringsutveksling og nettverksbygging. Her treffer du mange innen ditt eget fagfelt.

1300    Breakouts

1) Introduksjon til MagiCAD/Revit for El-installasjon – for deg som vurderer 3D modellering og BIM

Utdrag av temaer:

 • Fordeler og muligheter med 3D prosjektering i Revit med MagiCAD
 • Produkter og leverandører i biblioteket (armaturer og annet utstyr)
 • Grunnleggende funksjonalitet i MagiCAD Electrical
 • Sterkstrøm og svakstrøm
 • Hvordan kan NTItools effektivisere vårt arbeid med blant annet printing av tegninger m.m.
 • Spørsmål og svar

2) Avansert bruk av MagiCAD/Revit for El-installasjon – for deg som allerede bruker MagiCAD og Revit og har et ønske om å jobbe enda smartere

Utdrag av temaer:

 • Kombinasjonsbokser med nødvendig tilpassing til Revit prosjektfil
 • Plassere objekter som er face based på et referanseplan i vinkel
 • Ny og forbedret funksjonalitet for tegning av kabler
 • Horisontal kryssing med kabelbro eller trekkerør
 • Gjennomgang av øvrige nyheter i MagiCAD og NTItools
 • Spørsmål og svar

3) Introduksjon til MagiCAD/Revit for VVS – for deg som vurderer 3D modellering og BIM

Utdrag av temaer:

 • Fordeler og muligheter med 3D prosjektering i MagiCAD for Revit
 • Produkter og leverandører i biblioteket
 • Grunnleggende funksjonalitet i MagiCAD Ventilation og MagiCAD Piping
 • Hvilke beregninger kan utføres i MagiCAD for Revit
 • Hvordan kan NTItools effektivisere vårt arbeid med blant annet printing av tegninger og mengdeberegning
 • Spørsmål og svar

4) Avansert bruk av MagiCAD/Revit for VVS – for deg som allerede bruker MagiCAD og Revit og har et ønske om å jobbe enda smartere

Utdrag av temaer:

 • Ny skjemaløsning i MagiCAD – intelligent kobling til modellen
 • Beregninger i MagiCAD – utnyttelse av informasjon
 • Automatisk utlegging av opphengsystem
 • Gjennomgang av øvrige nyheter i MagiCAD og NTItools
 • Spørsmål og svar

1430 Pause

1445 VDC og 4D for tekniske fag – koble BIM med fremdriftsplan i Synchro – nå også med Hololens – Stian Mostue Hanssen, NTI CADcenter
– 3D-modellen blir i større grad brukt på byggeplass, hvordan kan man koble en 3D-modell til framdriftsplan og hva betyr dette for prosjekterende innen tekniske fag

1505    Avslutning og oppsummering

1515-1600   Åpent hus – snakk med våre konsulenter og fagspesialister om daglige utfordringer eller bruk mer tid med Hololens m.m.

 • VVS- prosjektering og beregninger med AutoCAD og Revit
 • Prosjektering og beregninger av sprinklersystemer
 • EL-prosjektering med AutoCAD og Revit
 • NTItools for en enklere hverdag

God tid til uformelle samtaler med andre som jobber med det samme som deg

Stands med ny teknologi og informasjon i pausene og åpent hus på slutten av dagen.

Sted: NTI CADcenters lokaler i Malmskriverveien 35 • 1337 Sandvika fra kl. 09.00 – 15:15. Registrering og kaffe fra kl. 08.30. Seminaret er gratis

ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET

Har du spørsmål?

Du er velkommen til å kontakte

Arve Sævik

Business Area Manager – Bygg Arve Sævik

ars@nticad.no eller telefon 982 18 626