NTI CADcenter Solibri Model Checker Basis hos NTI CADcenter

Solibri Model Checker Basis

Kurs

Solibri Model Checker Basis kurset gir grunnleggende forutsetninger for å arbeide med en 3D-informasjonsmodell.

Gjennom import av en eller flere IFC-filer skaper du din egen 3D-informasjonsmodell.

I Solibri Model Checker er det mulig å analysere modellen gjennom kollisjonskontroll, navigering, mengdeuttak etc.

I en mer avansert analyseform kan modellen kontrolleres for feil gjennom bruk av ulike forut definerte regelsett. Resultatene fra analysen tolkes, og innsatsområdene isoleres. Dette rapporteres videre ved bruk av Excel eller BCF.

Informasjon og mengder hentes ut av modellen og rapporteres i Excel.

Les mer om Solibri her

Hovedpunkter:

 • De forskjellige Solibri-produktene
 • Import av IFC-modeller
 • Bruk av verktøy
 • Bruk av regelsett
 • Kontroll av modellen
 • Rapporter

Målsetning:

Etter kurset kan kursdeltakeren håndtere modeller i Solibri Model Checker, navigere i modellen, bruke de ulike verktøyene, kjøre enkel kollisjonskontroll og ta ut mengder. På bakgrunn av kontroller og mengdeuttrekk lages det rapporter i Excel og i BCF format.

Forutsetninger:

Kjennskap til Microsoft Windows på brukernivå og gjerne erfaring fra CAD-verdenen. Da IFC-formatet og BIM er sentrale begreper på kurset, er kjennskap til disse områdene en fordel, men ingen forutsetning.

Varighet: 2 dager
Pris: 8.750 kr.
Språk: Undervisning og kursmateriell er på norsk
Våre kurs omfatter alltid:
 • Egen kurs-PC til rådighet under kurset
 • Forfriskninger og lunsj
 • Kursmateriell
 • Notatblokk og penn
 • Kursbevis

Planlagte datoer

Dato
Måned
Tidspunkt
Sted

Har du spørsmål?

Du er alltid velkommen til å kontakte vår kursavdeling på e-post eller telefon 482 03 300

Kjersti C. Norstad 
Kjersti C. Norstad
Produktansvarlig kurs og kompetanseutvikling
21 40 27 80
 Wenche Kristiansen
Salgskonsulent og kurskoordinator
21 40 27 89