NTI CADcenter AutoCAD & AutoCAD LT 2D - Basis II hos NTI CADcenter

AutoCAD & AutoCAD LT 2D Basis II

Kurs

En naturlig forlengelse av kurset ”AutoCAD & AutoCAD LT 2D Basis I

Der kurset «AutoCAD & AutoCAD LT 2D Basis I” ga en enkel innføring i de forskjellige delene i tegneprosessen, fokuserer ”AutoCAD & AutoCAD LT 2D Basis II” på en effektivisering av tegneprosessen. Det skjer blant annet ved bruk av blokker med attributter og uttrekk av disse til regneark, tabeller med fields (blant annet til bruk ved arealberegning), eksterne referanser som sparer tid og plass på nettverket, samt annotative objekter som automatisk tilpasses layoutets målforhold.

I tillegg inneholder kurset en utdypning av plot og layout samt en mengde tips og triks til effektivisering av den daglige bruken av AutoCAD, blant annet enkel fildeling, skalering av merknader, forbedring av tekst- og tabellfunksjoner, automatisk skalering av tekst, dimensjoner, blokker, skraveringer og linjetyper.

Autodesk AutoCAD LT brukes av arkitekter, CAD-teknikere, designere, ingeniører, prosjektledere og CAD/IT-ledere i en rekke bransjer, deriblant bygnings- og fabrikkindustrien, sivil sektor og kartindustrien.

Les mer om AutoCAD her

Hovedpunkter:

På kurset vil det bl.a. undervises i:
 • Oppbygning av brukerflaten
 • Blokker med attributter og uttrekk til regneark
 • Tabeller og Fields
 • Eksterne referanser
 • Annotative objekter
 • Utdypning av plott og layout
 • Tips og triks
 • Funksjoner i Express Tools

Målsetning:

Etter kurset skal kursdeltakeren ha fått innblikk i AutoCADs muligheter for å kunne velge den optimale arbeidsmetoden til en gitt oppgave.

Forutsetninger:

Kjennskap til AutoCAD eller AutoCAD LT tilsvarende AutoCAD & LT 2D Basis I.

Varighet: 2 dager
Pris: 8.750 kr.
Språk: Undervisning og kursmateriell på norsk
Våre kurs omfatter alltid:
 • Egen kurs-PC til rådighet under kurset
 • Forfriskninger og lunsj
 • Kursmateriell
 • Notatblokk og penn
 • Kursbevis

Planlagte datoer

Dato
Måned
Tidspunkt
Sted

Har du spørsmål?

Du er alltid velkommen til å kontakte vår kursavdeling på e-post eller telefon 482 03 300

Kjersti C. Norstad 
Kjersti C. Norstad
Produktansvarlig kurs og kompetanseutvikling
21 40 27 80
 Wenche Kristiansen
Salgskonsulent og kurskoordinator
21 40 27 89