NTI CADcenter Revit-rådhus reiser seg i Førde - NTI CADcenter

Revit-rådhus reiser seg i Førde

9. December - 2015

Det lukter signalbygg av det nye rådhuset som er under oppføring i Førde. Transparente fasader og åpne uterom inviterer bylivet inn og gjennom bygget. Norconsult AS utfører alle tekniske fag og bruker BIM-teknologi og -metodikk i prosjektet. Det gir fordeler på flere plan.

Revit-rådhus

llustrasjon: Arkitektteamet Nordplan AS/Mestres Wåge Arquitectes SLP

Det nye rådhuset blir på 9.500 kvadratmeter som fordeler seg på fem etasjer og garasjekjeller. Det er det Førde-baserte entreprenørselskapet Åsen og Øvrelid som har fått oppdraget med å bygge huset. I konkurranse med 68 arkitektbyråer vant arkitektteamet Nordplan AS/ Mestres Wåge Arquitectes SLP arkitektkonkurransen om designet.

Nye byromskvaliteter
Det nye rådhuset skal romme alle avdelinger under Førde kommune. I tillegg vil NAV, en butikk, en kantine, samt utleiekontorer fylle bygningen. Rådhuset bygges på sørsiden av elven Jølstra, like ved Langebrua. Dette er et område som har slitt med lite aktivitet og tomme lokaler. Det nye bygget vil derfor bety mye for byutviklingen i Førde. Den urbane strategien for prosjektet baseres på en intensjon om fortetting og etablering av nye byromskvaliteter i sentrum av Førde, heter det fra arkitektens side. For å oppnå det har Nordplan tegnet et bygg som inviterer bylivet inn og gjennom bygget, mye ved hjelp av transparente fasader og åpne uterom. Byggearbeidene startet høsten 2010, og nye Førde Rådhus skal stå ferdig i august 2013.

Rent Revit-prosjekt
Rådgivnigsselskapet Norconsult er hyret inn på alle rådgivningsfag (VVS, elektro og bygg), samt geo- og brannteknikk. Alle byggtekniske disipliner har benyttet Revit med MagiCAD som tilleggsprogramvare. – I så måte er dette et rent Revit-prosjekt, sier Lars-Idar Vegsund, senior systemkonsulent, medlem i Norconsults styringsgruppe for BIM og intern BIM-koordinator i prosjekt Førde Rådhus. – På oppdragsmøtet med kommunen ble det bestemt at Førde Rådhus skulle gjennomføres som et fullverdig BIM-prosjekt. Krav til informasjon i modellene hadde byggherren imidlertid lite av, så konklusjonen ble at modellene skulle inneholde den informasjon som var formålstjenlig for de prosjekterende, forklarer Vegsund.

Utvidet bruk av Revit
I dette prosjektet bruker Norconsult verktøysettet Revit MEP fra Autodesk med add-on applikasjonen MagiCAD fra finske Progman. – Faktisk var dette det aller første prosjektet i Norconsult som startet med Revit både på elektro- og VVS-siden i 2010. Revit MEP hadde vært et par år på markedet, mens MagiCAD-applikasjonen var helt ny. Vi hadde allerede god erfaring med å bruke MagiCAD på AutoCAD, og så at det var store fordeler å høste da applikasjonen også ble tilgjengelig for Revit MEP.

Forenklet samspillet
– Sammen gir Revit og MagiCAD et kraftig beregnings- og analyseverktøy, i tillegg til vesentlig større produktbibliotek. Prosjekteringsfagene er generelt opptatt av produktbiblioteker, og de konkrete produktene fra alle leverandørene må være på plass for pumper og ventiler, rørdeler og andre systemer. Produktbiblioteker var altså mangelvare da vi startet og noe de prosjekterende så på som et problem. Dermed ble det tatt en overordnet beslutning om at man i dette oppdraget skulle prøve å kjøre Revit på alle plattformer for å forenkle samspillet. Det har verktøysettet løst på en utmerket måte, fremhever Vegsund. Det kommer en ny versjon av MagiCAD to ganger i året, og Norconsult bruker nyeste MagiCAD. Denne omtaler Vegsund som så god at de prosjekterende nå føler de har fått de elementene som har manglet i tidligere verktøyløsninger.

Bedre forståelse av bygget
Vegsund understreker at Revit har hatt sine fordeler fra dag én, og at programmet utgjør en stor fordel for installasjonsfagene. – Disse fagene er vant til å jobbe plan for plan i en og en fil. Nå sitter de prosjekterende og jobber i en og samme fil. Revit sørger dessuten for at også flere fag kan jobbe i samme modell. Det har vi imidlertid ikke gjort i dette prosjektet. Men det at vi sitter med én modell og prosjekterer vertikalt i bygget, og ikke bare horisontalt som vi har gjort før, forenkler forståelsen av bygget. Det er spesielt nyttig i dette prosjektet fordi bygget har en veldig kompleks bærekonstruksjon. Ingen rom er like på de forskjellige planene, og ytterkonstruksjonene ligger ikke parallelt over hverandre. Dermed er det en kjempefordel å arbeide i et program hvor vi raskt kan «splitte» modellen i ett og ett plan og kontrollere at føringene ligger der de skal. Vi bruker også worksharing-funksjonen i Revit i stor grad. Med den kan alle som jobber innenfor et fag sitte å jobbe i samme modell samtidig, understreker Vegsund.

Sikrer kvaliteten
I tillegg brukes det Solibri i Førde-prosjektet, primært som et innsynsverktøy. Det er brukt for tverrfaglige kontroller og internt i Norconsult som kontrollverktøy for å avdekke kollisjoner mellom fag. – I den forbindelse gir Solibri en ekstra trygghet, siden vi får visualisert alt i én 3D-modell som gir en kvalitetssikring av den tverrfaglige prosjekteringen, sier Vegsund. – Vi bruker dessuten programmet for å avdekke endringer i arkitektmodellene. Solibri gir mulighet til å sjekke den nyeste modellen opp mot den forrige slik at vi får en god oversikt over endringer som er gjort.

Fleksibel leverandør
Norconsult har i mange år kjøpt alle AutoCAD- og Revit-programmer fra NTI CADcenter, samt applikasjoner til disse plattformene. – For oss er NTI som en partner å regne. Vi bruker NTI på all kursing innen MagiCAD, både på AutoCAD og Revit. Vi sender en del ansatte på åpne kurs hos NTI, men henter også ofte inn deres ekspertise for kjøring av spesifikke kurs for forskjellige miljøer. NTI kjører også faste forum for oss. De er utrolig tilpasningsdyktige med tanke på kursgjennomføring. Vi føler at NTI har tatt godt vare på oss gjennom mange år, avrunder Lars-Idar Vegsund.

NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere innen samfunnsplanlegging og prosjektering, og bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Norconsult har et solid fotfeste både nasjonalt og internasjonalt gjennom 47 kontorer i Norge og 30 i utlandet.

Les mer på www.norconsult.no

Har du spørsmål eller annet du gjerne vil prate med oss om, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

482 03 300 | post@nticad.no